ANBI

Het ENMC heeft een status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1-1-2008

(The Dutch tax office recognises the public-benefit status of the ENMC foundation according to Dutch law since 1 January 2008). 

1. Naam van de instelling: Stichting European Neuro Muscular Centre (ENMC)

2. RSIN nummer: 8018.59.797

3. Postadres: Lt. Generaal van Heutszlaan 6, 3743 JN Baarn (zie overige gegevens onder Contact)

4. Doelstelling: zie de missie van het ENMC onder Introduction

5. Hoofdlijnen: zie animatie op Homepage

6. Bestuurssamenstelling: zie Executive Committee

7. Beloningsbeleid: zie onderaan pagina Executive Committee

8. Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: zie Impact Report onder Annual Report

9. Jaarverslagen: zie Annual Report 

10. Standaardformulier ANBI ENMC ANBI form 2020